Thêm 138 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thêm 138 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hóa chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hóa chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Bình Thuận: Tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bình Thuận: Tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch

Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch

Thành phố Hồ Chí Minh: Huy động y tế tư nhân phòng, chống dịch

Thành phố Hồ Chí Minh: Huy động y tế tư nhân phòng, chống dịch

Bình Thuận: Phụ nữ Hàm Thuận Bắc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá gần 200 triệu đồng

Bình Thuận: Phụ nữ Hàm Thuận Bắc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá gần 200 triệu đồng

Phật giáo Quảng Trị góp sức phòng, chống dịch bệnh

Phật giáo Quảng Trị góp sức phòng, chống dịch bệnh

Thêm nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thêm nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thêm nhiều thiết bị y tế hỗ trợ Bình Định phòng, chống dịch Covid-19

Thêm nhiều thiết bị y tế hỗ trợ Bình Định phòng, chống dịch Covid-19

Thêm 3.000 phần quà đại đoàn kết sẻ chia với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bởi đại dịch

Thêm 3.000 phần quà đại đoàn kết sẻ chia với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bởi đại dịch

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 34 tỷ đồng thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 34 tỷ đồng thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Phát huy vai trò cầu nối trong phòng, chống dịch

MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Phát huy vai trò cầu nối trong phòng, chống dịch

Những ‘cánh tay’ nối dài trong công tác phòng, chống dịch

Những ‘cánh tay’ nối dài trong công tác phòng, chống dịch

Gia Lai: Trao quà cho các hộ dân trong khu phong toả phòng, chống dịch Covid-19

Gia Lai: Trao quà cho các hộ dân trong khu phong toả phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trình phê duyệt Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 trước ngày 30/11

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trình phê duyệt Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 trước ngày 30/11