Phật giáo Hòa Hảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong ngày Đại lễ

Phật giáo Hòa Hảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong ngày Đại lễ

Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

TP Hồ Chí Minh: Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Tình hình bên ngoài căng thẳng, nếu lơi lỏng thì rất nguy hiểm

Tình hình bên ngoài căng thẳng, nếu lơi lỏng thì rất nguy hiểm

Chủ động phòng, chống dịch hiệu quả để Tết đến với mọi người, Tết đến với mọi nhà

Chủ động phòng, chống dịch hiệu quả để Tết đến với mọi người, Tết đến với mọi nhà

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ trao hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ trao hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp Quảng Ninh ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp Quảng Ninh ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc

Tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Tập đoàn Asanzo ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Tập đoàn Asanzo ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19

Vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch

Hà Nội: Phát động toàn dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid – 19

Hà Nội: Phát động toàn dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid – 19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận thiết bị y tế phòng, chống dịch

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận thiết bị y tế phòng, chống dịch

Trên 2.200 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trên 2.200 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19