Nam Định: Gần 900 tỷ đồng hỗ trợ, phòng chống dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19

Nam Định: Gần 900 tỷ đồng hỗ trợ, phòng chống dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19

Ấm tình đồng bào trong phòng, chống dịch COVID-19

Ấm tình đồng bào trong phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực của quân đội trong chống dịch

Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực của quân đội trong chống dịch

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận 100.000 USD ủng hộ phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận 100.000 USD ủng hộ phòng, chống dịch

Thái Bình: Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Thái Bình: Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19

TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đồng Tháp: Khoảng 12 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán

Đồng Tháp: Khoảng 12 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán

Người Việt tại Thụy Sĩ quyên góp tiền phòng chống dịch Covid-19

Người Việt tại Thụy Sĩ quyên góp tiền phòng chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận vật dụng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận vật dụng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Đà Nẵng tiếp nhận đợt 4 ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Đà Nẵng tiếp nhận đợt 4 ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thanh Hóa: Gần 73,4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19

Thanh Hóa: Gần 73,4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19

Tuyên Quang: Tiếp nhận 7,4 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19

Tuyên Quang: Tiếp nhận 7,4 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19

VKBIA - Kết nối đầu tư nước ngoài và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Lai Châu

VKBIA - Kết nối đầu tư nước ngoài và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Lai Châu

Trên 1.900 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Trên 1.900 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19