Bảo tàng Mặt trận tiếp nhận hiện vật về phòng, chống dịch Covid-19

Bảo tàng Mặt trận tiếp nhận hiện vật về phòng, chống dịch Covid-19

Người Cán bộ Mặt trận luôn gần dân, nắm sát tình hình cơ sở

Người Cán bộ Mặt trận luôn gần dân, nắm sát tình hình cơ sở

Thủ tướng: Dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại

Thủ tướng: Dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại

Kiên Giang: Khen thưởng 73 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Kiên Giang: Khen thưởng 73 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tháo gỡ vướng mắc xếp loại DNNN tham gia đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Tháo gỡ vướng mắc xếp loại DNNN tham gia đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Bảo tàng Mặt trận tiếp nhận hiện vật về phòng, chống dịch Covid-19

Bảo tàng Mặt trận tiếp nhận hiện vật về phòng, chống dịch Covid-19

Quyết tâm cao nhất hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em trong quý II, xây dựng kịch bản ứng phó biến chủng mới nguy hiểm hơn

Quyết tâm cao nhất hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em trong quý II, xây dựng kịch bản ứng phó biến chủng mới nguy hiểm hơn

Thêm 17,3 tỷ đồng thiết bị y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Thêm 17,3 tỷ đồng thiết bị y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Hà Nội: Xã hội hóa các nguồn lực phòng, chống dịch

Hà Nội: Xã hội hóa các nguồn lực phòng, chống dịch

Na Rì (Bắc Kạn): Trên 320 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Na Rì (Bắc Kạn): Trên 320 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bắc Giang: Tiếp nhận 2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bắc Giang: Tiếp nhận 2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19: Thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vaccine phòng COVID-19

Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19: Thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vaccine phòng COVID-19

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

MTTQ huyện Kim Sơn, tích cực vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

MTTQ huyện Kim Sơn, tích cực vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19