Ngăn thất thoát, chống lãng phí từ giám sát cộng đồng

Ngăn thất thoát, chống lãng phí từ giám sát cộng đồng

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của MTTQ Việt Nam

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của MTTQ Việt Nam

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/02/2023 - Lãng phí những con đường nghìn tỷ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/02/2023 - Lãng phí những con đường nghìn tỷ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/12/2022 - Công trình hơn 40 tỷ đồng vừa khánh thành đã hư hỏng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/12/2022 - Công trình hơn 40 tỷ đồng vừa khánh thành đã hư hỏng

Cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý tình trạng tham nhũng, lãng phí mạnh mẽ hơn

Cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý tình trạng tham nhũng, lãng phí mạnh mẽ hơn

Phòng chống tội phạm, tham nhũng có chuyển biến tích cực

Phòng chống tội phạm, tham nhũng có chuyển biến tích cực

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Nhận diện rõ hành vi tiêu cực để ngăn chặn từ gốc

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Nhận diện rõ hành vi tiêu cực để ngăn chặn từ gốc

Vai trò của Mặt trận trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Vai trò của Mặt trận trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp tục đẩy mạnh giám sát, chống lãng phí

Tiếp tục đẩy mạnh giám sát, chống lãng phí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước

Quyết liệt, không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng

Quyết liệt, không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/04/2022 - Lãng phí từ dự án kéo dài hơn 13 năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/04/2022 - Lãng phí từ dự án kéo dài hơn 13 năm

Năm 2022: Quyết liệt tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực

Năm 2022: Quyết liệt tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực

Lựa chọn những tác phẩm xứng đáng để vinh danh

Lựa chọn những tác phẩm xứng đáng để vinh danh

Ban hành Quy định về chức năng, quyền hạn của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban hành Quy định về chức năng, quyền hạn của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực