Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

MTTQ huyện Mường Ảng tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân

MTTQ huyện Mường Ảng tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân

3.385 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

3.385 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Phấn đấu mỗi xã thuộc huyện Cờ Đỏ phải có một sản phẩm chủ lực

Phấn đấu mỗi xã thuộc huyện Cờ Đỏ phải có một sản phẩm chủ lực

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của MTTQ Việt Nam các cấp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của MTTQ Việt Nam các cấp

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Nâng cao vai trò Mặt trận trong giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

Nâng cao vai trò Mặt trận trong giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

6 kiến nghị lớn của Mặt trận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

6 kiến nghị lớn của Mặt trận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV

Đưa ra kiến nghị phù hợp từ mỗi chương trình giám sát

Đưa ra kiến nghị phù hợp từ mỗi chương trình giám sát

Tăng cường hoạt động của Mặt trận trong việc tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân đối với Đảng và Nhà nước

Tăng cường hoạt động của Mặt trận trong việc tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân đối với Đảng và Nhà nước

3.320 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

3.320 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội