Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An vận động hỗ trợ 8 máy trợ thở

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An vận động hỗ trợ 8 máy trợ thở

Đưa vào hoạt động nhiều “ATM gạo” hỗ trợ người nghèo

Đưa vào hoạt động nhiều “ATM gạo” hỗ trợ người nghèo

Hà Nội: Tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Bình Định phân bổ các nguồn hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19

Mặt trận Bình Định phân bổ các nguồn hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng: Vận động hơn 8,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và hạn mặn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng: Vận động hơn 8,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và hạn mặn

Việt Nam trao 150.000 khẩu trang hỗ trợ Nga phòng chống Covid-19

Việt Nam trao 150.000 khẩu trang hỗ trợ Nga phòng chống Covid-19

Hỗ trợ khẩn cấp người Campuchia gốc Việt gặp khó do dịch Covid-19

Hỗ trợ khẩn cấp người Campuchia gốc Việt gặp khó do dịch Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 41 tỷ đồng mua trang thiết bị phòng, chống dịch

TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 41 tỷ đồng mua trang thiết bị phòng, chống dịch

Kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Ninh Bình

Kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Ninh Bình

MTTQ tỉnh Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

MTTQ tỉnh Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Nghệ An: Tiếp tục hỗ trợ đợt 2 cho lực lượng phòng, chống dịch

Nghệ An: Tiếp tục hỗ trợ đợt 2 cho lực lượng phòng, chống dịch

Long An: Thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Long An: Thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

Ủy ban MTTQ huyện Thanh Hà (Hải Dương): Hỗ trợ xây dựng 11 nhà "Đại đoàn kết"

Ủy ban MTTQ huyện Thanh Hà (Hải Dương): Hỗ trợ xây dựng 11 nhà "Đại đoàn kết"

Sóc Trăng hỗ trợ tiền cho người bán vé số do ảnh hưởng dịch COVID-19

Sóc Trăng hỗ trợ tiền cho người bán vé số do ảnh hưởng dịch COVID-19