Tiếp tục giám sát chặt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Tiếp tục giám sát chặt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ gia đình bị sập nhà do mưa bão

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ gia đình bị sập nhà do mưa bão

Thừa Thiên-Huế: Chi hỗ trợ đúng đối tượng gặp khó do dịch Covid-19

Thừa Thiên-Huế: Chi hỗ trợ đúng đối tượng gặp khó do dịch Covid-19

An Giang: Vào cuộc giám sát chi trả gói hỗ trợ

An Giang: Vào cuộc giám sát chi trả gói hỗ trợ

Bình Dương: Hỗ trợ xây mới 90 căn nhà Đại đoàn kết

Bình Dương: Hỗ trợ xây mới 90 căn nhà Đại đoàn kết

Mường Khương (Lào Cai): Bảo đảm chi trả hiệu quả gói hỗ trợ

Mường Khương (Lào Cai): Bảo đảm chi trả hiệu quả gói hỗ trợ

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận 5.000 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận 5.000 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Mường Khương (Lào Cai): Bảo đảm chi trả hiệu quả gói hỗ trợ

Mường Khương (Lào Cai): Bảo đảm chi trả hiệu quả gói hỗ trợ

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum trao tiền hỗ trợ cho nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum trao tiền hỗ trợ cho nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo

Mặt trận tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình người Khùa bị cháy nhà

Mặt trận tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình người Khùa bị cháy nhà

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao vật tư y tế, hàng hỗ trợ tới các đơn vị chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao vật tư y tế, hàng hỗ trợ tới các đơn vị chống dịch Covid-19

Quảng Ngãi: Sơn Tịnh hỗ trợ 8 con bò giống cho hộ nghèo

Quảng Ngãi: Sơn Tịnh hỗ trợ 8 con bò giống cho hộ nghèo

TP.Hà Nội: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai trao tiền hỗ trợ xây, sửa nhà Đại đoàn kết

TP.Hà Nội: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai trao tiền hỗ trợ xây, sửa nhà Đại đoàn kết