13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

MTTQ Thái Bình giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

MTTQ Thái Bình giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chi trả gói hỗ trợ an sinh: Đúng đối tượng, không để 'mất' cán bộ

Chi trả gói hỗ trợ an sinh: Đúng đối tượng, không để 'mất' cán bộ

Đã hỗ trợ hơn 20 nghìn tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng dịch COVID-19

Đã hỗ trợ hơn 20 nghìn tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng dịch COVID-19

Hội nghị tổng kết hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Hội nghị tổng kết hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Hỗ trợ cải thiện tình trạng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người

Hỗ trợ cải thiện tình trạng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn: Giám sát chặt, không để xảy ra bất kỳ sai sót với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn: Giám sát chặt, không để xảy ra bất kỳ sai sót với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ

VKBIA - Kết nối đầu tư nước ngoài và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Lai Châu

VKBIA - Kết nối đầu tư nước ngoài và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Lai Châu

Giám sát để các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời

Giám sát để các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời

Hỗ trợ đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách

Hỗ trợ đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách

VKEIA tặng sản phẩm hỗ trợ y tế cho Bệnh viện nội tiết Trung ương và Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

VKEIA tặng sản phẩm hỗ trợ y tế cho Bệnh viện nội tiết Trung ương và Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Đồng Nai: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Đồng Nai: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận hỗ trợ bồn chứa nước cho người dân bị ảnh hưởng hạn, mặn

Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận hỗ trợ bồn chứa nước cho người dân bị ảnh hưởng hạn, mặn

Thừa Thiên - Huế: Hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế: Hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19