Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

 CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC VÀ CHỦ TỊCH UBTƯ MTTQ VIỆT NAM ĐỖ VĂN CHIẾN DÂNG HƯƠNG TỔ MẪU ÂU CƠ VÀ QUỐC TỔ LẠC LONG QUÂN

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC VÀ CHỦ TỊCH UBTƯ MTTQ VIỆT NAM ĐỖ VĂN CHIẾN DÂNG HƯƠNG TỔ MẪU ÂU CƠ VÀ QUỐC TỔ LẠC LONG QUÂN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

76 năm Quốc khánh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

76 năm Quốc khánh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dâng hương tưởng niệm cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dâng hương tưởng niệm cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương và trồng cây đầu xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương và trồng cây đầu xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Trung Bộ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Trung Bộ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh