Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Thừa Thiên - Huế: Nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận cơ sở trong thực hiện giám sát Chương trình 1719

Thừa Thiên - Huế: Nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận cơ sở trong thực hiện giám sát Chương trình 1719

TP. Tây Ninh: Tiếp tục nhân rộng mô hình 'Phát huy vai trò của cán bộ Mặt trận trong công tác xây dựng phường văn minh'

TP. Tây Ninh: Tiếp tục nhân rộng mô hình 'Phát huy vai trò của cán bộ Mặt trận trong công tác xây dựng phường văn minh'

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Ninh Thuận: Hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

Ninh Thuận: Hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

Những cán bộ Mặt trận vì Dân

Những cán bộ Mặt trận vì Dân

Người cán bộ Mặt trận ở xã vùng cao Văn Lăng luôn bám cơ sở

Người cán bộ Mặt trận ở xã vùng cao Văn Lăng luôn bám cơ sở

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ cán bộ bằng thể chế và một số khuyến nghị chính sách

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ cán bộ bằng thể chế và một số khuyến nghị chính sách

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ

Vĩnh Long: Cán bộ Mặt trận ở cơ sở nối nhịp cầu đoàn kết ở khu dân cư

Vĩnh Long: Cán bộ Mặt trận ở cơ sở nối nhịp cầu đoàn kết ở khu dân cư

Nữ cán bộ Mặt trận ấp nhiệt tình, trách nhiệm

Nữ cán bộ Mặt trận ấp nhiệt tình, trách nhiệm

Nữ cán bộ nhiệt huyết với công tác Mặt trận

Nữ cán bộ nhiệt huyết với công tác Mặt trận

TP Hà Nội: Lựa chọn những cán bộ Mặt trận đủ năng lực, uy tín

TP Hà Nội: Lựa chọn những cán bộ Mặt trận đủ năng lực, uy tín