Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang

Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang

Cát Tiên (Lâm Đồng): Tổng kết đợt thi đua cao điểm ''Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19''

Cát Tiên (Lâm Đồng): Tổng kết đợt thi đua cao điểm ''Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19''

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo và khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo và khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phước Thạnh quản lý “vùng xanh” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phước Thạnh quản lý “vùng xanh” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cầu Ngang (Trà Vinh): Đảm bảo an sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cầu Ngang (Trà Vinh): Đảm bảo an sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Mặt trận Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Mặt trận Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các tổ chức tôn giáo tỉnh Bình Dương chung tay phòng chống dịch, bệnh Covid-19

Các tổ chức tôn giáo tỉnh Bình Dương chung tay phòng chống dịch, bệnh Covid-19

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái chung tay tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái chung tay tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau thêm 600 triệu đồng

Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau thêm 600 triệu đồng

Trà Vinh: Tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá trên 3,1 tỷ đồng

Trà Vinh: Tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá trên 3,1 tỷ đồng

Phát huy mô hình “Loa tuyên truyền lưu động” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phát huy mô hình “Loa tuyên truyền lưu động” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thanh Hóa: Gặp mặt, tiễn các vị sư tăng vào tỉnh Long An phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thanh Hóa: Gặp mặt, tiễn các vị sư tăng vào tỉnh Long An phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Quảng Ninh: Gần 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Ninh: Gần 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Nam: Các tôn giáo ủng hộ kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Nam: Các tôn giáo ủng hộ kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19