Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ

Xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, gắn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Lào

Xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, gắn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Lào

Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân tộc hai nước Việt Nam-Lào

Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân tộc hai nước Việt Nam-Lào

Thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào

Thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Khẳng định mối quan hệ thuỷ chung và mẫu mực giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào

Khẳng định mối quan hệ thuỷ chung và mẫu mực giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào

Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” năm 2018

Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” năm 2018

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Lào

Gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Lào

Không ngừng gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Không ngừng gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Người Việt ở Lào quyết tâm xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh

Người Việt ở Lào quyết tâm xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Việt Nam

Hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Việt Nam

Việt Nam - Lào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Việt Nam - Lào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển