Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Trao tặng Huân chương, Huy chương cho các tập thể, cá nhân Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào

Trao tặng Huân chương, Huy chương cho các tập thể, cá nhân Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” năm 2022

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” năm 2022

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chào xã giao Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chào xã giao Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022

Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Tạo động lực phát triển mới trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Tạo động lực phát triển mới trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Lào Cai: Ấm áp Ngày hội đại đoàn kết tại Cụm dân cư liên khu Mường B, xã Dương Quỳ

Lào Cai: Ấm áp Ngày hội đại đoàn kết tại Cụm dân cư liên khu Mường B, xã Dương Quỳ

Thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

Thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến hội kiến với Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến hội kiến với Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Tài sản chung vô giá của hai dân tộc Việt - Lào

Tài sản chung vô giá của hai dân tộc Việt - Lào

Ấm áp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Ấm áp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19