Tiếp tục tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Tiếp tục tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Năm mươi năm chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến vùng đất lửa Quảng Trị: Biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế

Năm mươi năm chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến vùng đất lửa Quảng Trị: Biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế

Trao tượng trưng 2.000 tấn gạo tặng Nhân dân Thủ đô La Habana (Cuba)

Trao tượng trưng 2.000 tấn gạo tặng Nhân dân Thủ đô La Habana (Cuba)

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Cuba

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba

Thắt chặt quan hệ đoàn kết Việt Nam - Cuba

Thắt chặt quan hệ đoàn kết Việt Nam - Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Gìn giữ và không ngừng phát huy quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thuỷ chung Việt Nam - Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Gìn giữ và không ngừng phát huy quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thuỷ chung Việt Nam - Cuba

Tăng cường hợp tác công tác Mặt trận Việt Nam - Cuba

Tăng cường hợp tác công tác Mặt trận Việt Nam - Cuba

Thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba

Hội nghị trực tuyến cấp Phó Chủ tịch giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Hội nghị trực tuyến cấp Phó Chủ tịch giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

“Tình hữu nghị thủy chung Việt Nam – Cuba: Dấu ấn qua những trang sách”

“Tình hữu nghị thủy chung Việt Nam – Cuba: Dấu ấn qua những trang sách”

Tiếp tục ươm mầm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Tiếp tục ươm mầm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba

Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba