Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Đồng lòng dồn sức, mỗi người một ý tưởng đưa đất nước vượt qua đại dịch

Đồng lòng dồn sức, mỗi người một ý tưởng đưa đất nước vượt qua đại dịch

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Gia đình là hạt nhân tạo dựng bản sắc dân tộc

Gia đình là hạt nhân tạo dựng bản sắc dân tộc

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự Phiên họp thứ Nhất Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự Phiên họp thứ Nhất Hội đồng Bầu cử quốc gia

Đảm bảo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị

Đảm bảo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị

Nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác Mặt trận

Nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác Mặt trận

'Mặt trận hành động, hướng về cơ sở, sà vào lòng dân'

'Mặt trận hành động, hướng về cơ sở, sà vào lòng dân'

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Tăng cường phối hợp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

Tăng cường phối hợp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

Tạo không gian, môi trường an toàn, lành mạnh để thế hệ măng non học tập, vui chơi, sáng tạo

Tạo không gian, môi trường an toàn, lành mạnh để thế hệ măng non học tập, vui chơi, sáng tạo

Phát huy sức mạnh, ý chí tự lực, tự cường để hiến kế phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh, ý chí tự lực, tự cường để hiến kế phát triển đất nước

Khẳng định vai trò kiểu mẫu của Mặt trận 5 thành phố

Khẳng định vai trò kiểu mẫu của Mặt trận 5 thành phố

Nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh

Nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh

UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam