Hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa IX: Hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa IX: Hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Triển khai nội dung công tác phối hợp năm 2023 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

Triển khai nội dung công tác phối hợp năm 2023 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16, khóa IX: Thảo luận và cho ý kiến về nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16, khóa IX: Thảo luận và cho ý kiến về nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Tăng cường phối hợp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Tăng cường phối hợp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2023

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2023

Bà Nông Thị Mai Huyền được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bà Nông Thị Mai Huyền được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2022

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2022

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười bốn, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười bốn, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024