Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19

Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền để các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ cảnh giác trước những thông tin xấu, độc về đại dịch Covid-19

Tuyên truyền để các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ cảnh giác trước những thông tin xấu, độc về đại dịch Covid-19

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ 54,5 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng phục vụ công tác phòng chống dịch

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ 54,5 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng phục vụ công tác phòng chống dịch

Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận trong điều kiện mới

Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận trong điều kiện mới

Giám sát, phản biện gắn liền với cuộc sống

Giám sát, phản biện gắn liền với cuộc sống

Tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Giúp nhân dân vùng lũ ổn định nhà ở trước Tết Nguyên đán

Giúp nhân dân vùng lũ ổn định nhà ở trước Tết Nguyên đán

Lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy

Lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy

Khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới

Khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới

Tăng cường hợp tác, kết nối toàn diện

Tăng cường hợp tác, kết nối toàn diện

Giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp ở cơ sở

Giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp ở cơ sở

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ