Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu có được không?

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu có được không?

Có thể đóng thêm BHXH để hưởng lương hưu tối đa không?

Có thể đóng thêm BHXH để hưởng lương hưu tối đa không?

Có cần nộp quyết định hưởng trợ cấp 01 lần để được cấp sổ BHXH không?

Có cần nộp quyết định hưởng trợ cấp 01 lần để được cấp sổ BHXH không?

Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Điều chỉnh năm sinh trên sổ BHXH có cần lý lịch Đảng viên không?

Điều chỉnh năm sinh trên sổ BHXH có cần lý lịch Đảng viên không?

Có thể làm thủ tục hủy số sổ BHXH ở công ty cũ được không?

Có thể làm thủ tục hủy số sổ BHXH ở công ty cũ được không?

Về dấu mộc đỏ và dấu giáp lai trên tờ rời sổ BHXH

Về dấu mộc đỏ và dấu giáp lai trên tờ rời sổ BHXH

Đóng BHXH tự nguyện, lương hưu hưởng ra sao?

Đóng BHXH tự nguyện, lương hưu hưởng ra sao?

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc

Cộng dồn thời gian tham gia BHTN

Cộng dồn thời gian tham gia BHTN

Phải làm gì khi bị mất sổ Bảo hiểm xã hội?

Phải làm gì khi bị mất sổ Bảo hiểm xã hội?

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của MTTQ Việt Nam các cấp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của MTTQ Việt Nam các cấp

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội