Tiếp nhận 10 tỷ đồng tỉnh Thái Nguyên ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Tiếp nhận 10 tỷ đồng tỉnh Thái Nguyên ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân miền Trung

Thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân miền Trung

Cộng đồng Quốc tế cùng chung tay hướng về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Cộng đồng Quốc tế cùng chung tay hướng về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Ban Cứu trợ Trung ương phân bổ đợt 2 số tiền 45 tỷ đồng hỗ trợ 11 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Ban Cứu trợ Trung ương phân bổ đợt 2 số tiền 45 tỷ đồng hỗ trợ 11 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Gần 320 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Gần 320 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Trên 318 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ bà con các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Trên 318 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ bà con các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Kịp thời phân bổ tiền và hiện vật đến tận tay bà con vùng lũ

Kịp thời phân bổ tiền và hiện vật đến tận tay bà con vùng lũ

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam Hướng dẫn vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam Hướng dẫn vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Những nghĩa cử cao đẹp hướng tới người dân vùng lũ

Những nghĩa cử cao đẹp hướng tới người dân vùng lũ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra

Bà con kiều bào chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai

Bà con kiều bào chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Tăng cường công tác vận động  đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên - Nội dung cốt lõi để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên - Nội dung cốt lõi để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Dẹp gấp các ban, cục, vụ dư thừa cho dân nhờ

Dẹp gấp các ban, cục, vụ dư thừa cho dân nhờ