Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/06/2023 - Đất quy hoạch bãi xe bị chiếm dụng làm ki-ốt

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/06/2023 - Đất quy hoạch bãi xe bị chiếm dụng làm ki-ốt

Quảng Trị: Phản biện nhiều nội dung của dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quảng Trị: Phản biện nhiều nội dung của dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bắc Kạn: Lấy ý kiến phản biện xã hội dự thảo quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể

Bắc Kạn: Lấy ý kiến phản biện xã hội dự thảo quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/04/2023 - Bất cập quy hoạch đất ao hồ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/04/2023 - Bất cập quy hoạch đất ao hồ

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La phản biện xã hội đối với Dự thảo hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La phản biện xã hội đối với Dự thảo hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Quy hoạch tổng thể quốc gia để phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước

Quy hoạch tổng thể quốc gia để phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/09/2022 - Tạm giao đất tái định cư cho người dân vùng quy hoạch treo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/09/2022 - Tạm giao đất tái định cư cho người dân vùng quy hoạch treo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/09/2022 - Khu dân cư nhếch nhác vì quy hoạch treo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/09/2022 - Khu dân cư nhếch nhác vì quy hoạch treo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phản biện dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phản biện dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Đảm bảo tính khoa học, toàn diện và khả thi khi triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đảm bảo tính khoa học, toàn diện và khả thi khi triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/07/2022 - Cồn Hến - Vùng quy hoạch kéo dài 24 năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/07/2022 - Cồn Hến - Vùng quy hoạch kéo dài 24 năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/09/2022 - Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch treo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/09/2022 - Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch treo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/09/2022 - Khổ sở vì 20 năm mắc kẹt trong quy hoạch treo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/09/2022 - Khổ sở vì 20 năm mắc kẹt trong quy hoạch treo

Góp ý, phản biện dự thảo quy hoạch tỉnh Bình Phước đến năm 2050

Góp ý, phản biện dự thảo quy hoạch tỉnh Bình Phước đến năm 2050