Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tiếp đoàn đại biểu Hội thánh Mennonite Việt Nam

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tiếp đoàn đại biểu Hội thánh Mennonite Việt Nam

Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để kiều bào thực sự là cánh tay nối dài của đất nước

Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để kiều bào thực sự là cánh tay nối dài của đất nước

Các tôn giáo đồng hành cùng MTTQ Việt Nam chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Các tôn giáo đồng hành cùng MTTQ Việt Nam chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt, vinh danh kiều bào tiêu biểu năm 2022

UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt, vinh danh kiều bào tiêu biểu năm 2022

Đồng bào tôn giáo chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng bào tôn giáo chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng kết Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2022

Tổng kết Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2022

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết trong các tổ chức tôn giáo

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết trong các tổ chức tôn giáo

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài kiểm tra công tác Mặt trận tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài kiểm tra công tác Mặt trận tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài kiểm tra công tác Mặt trận tại tỉnh Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài kiểm tra công tác Mặt trận tại tỉnh Quảng Ngãi

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kiều bào đồng hành cùng Mặt trận giúp đỡ người nghèo

Kiều bào đồng hành cùng Mặt trận giúp đỡ người nghèo

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội đại biểu Người công giáo tỉnh Thanh Hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội đại biểu Người công giáo tỉnh Thanh Hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027