Lào Cai: Chăm lo cho người nghèo để có cuộc sống tốt đẹp hơn

Lào Cai: Chăm lo cho người nghèo để có cuộc sống tốt đẹp hơn

Lào Cai: Giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi

Lào Cai: Giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi

Người uy tín tỉnh Lào Cai điểm tựa nơi thôn bản

Người uy tín tỉnh Lào Cai điểm tựa nơi thôn bản

Đoàn kiểm tra, khảo sát của UBTW MTTQ Việt Nam làm việc tại Lào Cai

Đoàn kiểm tra, khảo sát của UBTW MTTQ Việt Nam làm việc tại Lào Cai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác giám sát, phản biện xã hội tại Lào Cai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác giám sát, phản biện xã hội tại Lào Cai

Lào Cai: Ký kết phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Lào Cai: Ký kết phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Văn Bàn(Lào Cai): Ra mắt mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ trong việc tang”

Văn Bàn(Lào Cai): Ra mắt mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ trong việc tang”

Lào Cai: Đẩy mạnh phối hợp trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG

Lào Cai: Đẩy mạnh phối hợp trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lào Cai: Hiệu quả các mô hình thu gom, xử lý rác ở nông thôn

Lào Cai: Hiệu quả các mô hình thu gom, xử lý rác ở nông thôn

Lào Cai: Tăng cường công tác phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lào Cai: Tăng cường công tác phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/04/2023 - Người đảng viên giúp thay đổi bản nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/04/2023 - Người đảng viên giúp thay đổi bản nghèo

Lào Cai: Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại xã Phú Nhuận và xã Phong Niên

Lào Cai: Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại xã Phú Nhuận và xã Phong Niên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết và dự chương trình “Tết nhân ái” tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết và dự chương trình “Tết nhân ái” tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Lào Cai: Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lào Cai: Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024