Nhiều điểm mới trong tổ chức HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiều điểm mới trong tổ chức HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đà Nẵng khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

Đà Nẵng khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Sẽ có 19 đại biểu chuyên trách

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Sẽ có 19 đại biểu chuyên trách

Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 đơn vị bầu đại biểu HĐND

Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 đơn vị bầu đại biểu HĐND

Phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Dấu ấn phong cách lãnh đạo: Gương mẫu, quyết liệt hành động

Dấu ấn phong cách lãnh đạo: Gương mẫu, quyết liệt hành động

Đồng Tháp: Hoàn thành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đồng Tháp: Hoàn thành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

TPHCM: Xây dựng kịch bản tổ chức bầu cử trong trường hợp có dịch COVID-19

TPHCM: Xây dựng kịch bản tổ chức bầu cử trong trường hợp có dịch COVID-19

Những công việc cần triển khai sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Những công việc cần triển khai sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

1.161 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

1.161 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bầu cử QH và HĐND: Phú Thọ tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

Bầu cử QH và HĐND: Phú Thọ tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Nai đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, đúng luật

Công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Nai đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, đúng luật

Phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân công bằng, bình đẳng, hợp lý

Phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân công bằng, bình đẳng, hợp lý

Gia Lai, An Giang, Kon Tum, Khánh Hòa: Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Gia Lai, An Giang, Kon Tum, Khánh Hòa: Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Giám sát để giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử

Giám sát để giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử