Bình Định: Phân bổ nguồn hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị bão, lũ năm 2020

Bình Định: Phân bổ nguồn hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị bão, lũ năm 2020

Tuy Phước (Bình Định): Triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường

Tuy Phước (Bình Định): Triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường

Bình Định: Phân bổ các nguồn hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục bão lũ

Bình Định: Phân bổ các nguồn hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục bão lũ

Bình Định: Hơn 1,7 tỷ đồng ủng hộ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Bình Định: Hơn 1,7 tỷ đồng ủng hộ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Bình Định: Nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ các tỉnh miền Trung

Bình Định: Nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ các tỉnh miền Trung

Mặt trận Bình Định sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam

Mặt trận Bình Định sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định: Tập hợp, phát huy sức mạnh nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định: Tập hợp, phát huy sức mạnh nhân dân

Bình Định: Triển khai Kế hoạch giám sát xây dựng nông thôn mới

Bình Định: Triển khai Kế hoạch giám sát xây dựng nông thôn mới

Bình Định: Hội nghị điển hình tiên tiến công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020

Bình Định: Hội nghị điển hình tiên tiến công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà người có công tỉnh Bình Định

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà người có công tỉnh Bình Định

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bình Định: Xây 75 căn nhà Đại Đoàn Kết cho các hộ nghèo

Bình Định: Xây 75 căn nhà Đại Đoàn Kết cho các hộ nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19