Nghệ An: Cần khẳng định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác đối thoại với nhân dân

Nghệ An: Cần khẳng định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác đối thoại với nhân dân

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp đoàn đại biểu người Công giáo tiêu biểu huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp đoàn đại biểu người Công giáo tiêu biểu huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Nghệ An: Tập huấn 10 chuyên đề nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận

Nghệ An: Tập huấn 10 chuyên đề nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận

Bà Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc thực hiện Kết luận 01 tại tỉnh Nghệ An

Bà Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc thực hiện Kết luận 01 tại tỉnh Nghệ An

Nghệ An: Mặt trận Tổ quốc và các thành viên cần phát huy tính chủ động, chuyên nghiệp trong các hoạt động

Nghệ An: Mặt trận Tổ quốc và các thành viên cần phát huy tính chủ động, chuyên nghiệp trong các hoạt động

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ trao tặng nhà Đại Đoàn Kết tại Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ trao tặng nhà Đại Đoàn Kết tại Nghệ An

Ủy ban MTTQ tỉnh và Báo Nghệ An ký kết chương trình phối hợp

Ủy ban MTTQ tỉnh và Báo Nghệ An ký kết chương trình phối hợp

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghệ An: Ủy ban MTTQ tỉnh trao 40 suất quà cho hộ giáo dân nghèo tại huyện Quỳnh Lưu

Nghệ An: Ủy ban MTTQ tỉnh trao 40 suất quà cho hộ giáo dân nghèo tại huyện Quỳnh Lưu

Mặt trận tỉnh Nghệ An ra mắt mô hình 'Dân vận khéo'

Mặt trận tỉnh Nghệ An ra mắt mô hình 'Dân vận khéo'

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận Nghệ An

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận Nghệ An

Mặt trận góp ý, phản biện Quy hoạch tỉnh Nghệ An tầm nhìn đến 2050

Mặt trận góp ý, phản biện Quy hoạch tỉnh Nghệ An tầm nhìn đến 2050

Nghệ An biểu dương người có công tiêu biểu và tập thể, cá nhân làm tốt công tác 'Đền ơn đáp nghĩa'

Nghệ An biểu dương người có công tiêu biểu và tập thể, cá nhân làm tốt công tác 'Đền ơn đáp nghĩa'