Nghệ An: Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nghệ An: Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chủ tịch nước dự Chương trình “Tết nhân ái” tại Nghệ An

Chủ tịch nước dự Chương trình “Tết nhân ái” tại Nghệ An

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình 'Tết nhân ái' tại xã biên giới tỉnh Nghệ An

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình 'Tết nhân ái' tại xã biên giới tỉnh Nghệ An

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 24/12/2023 - Nguy cơ từ các ngôi trường xuống cấp

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 24/12/2023 - Nguy cơ từ các ngôi trường xuống cấp

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghệ An

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghệ An

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Nghệ An

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Nghệ An

Nghệ An: Phát huy vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nghệ An: Phát huy vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ tiếp Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ tiếp Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An

Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình 'Ngày hội kết đoàn' với nhiều hoạt động đặc sắc

Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình 'Ngày hội kết đoàn' với nhiều hoạt động đặc sắc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Diễn đàn 'Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở' tại Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Diễn đàn 'Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở' tại Nghệ An

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ dự Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi của tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ dự Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi của tỉnh Nghệ An

Nghệ An: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khoá XIV

Nghệ An: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khoá XIV

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về công tác tôn giáo

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về công tác tôn giáo

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An