An Giang phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

An Giang phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 19/4/2021 - 25/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 19/4/2021 - 25/4/2021)

Mặt trận tỉnh An Giang thăm, chúc tết Chol Chnăm Thmây

Mặt trận tỉnh An Giang thăm, chúc tết Chol Chnăm Thmây

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 12/4/2021 - 18/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 12/4/2021 - 18/4/2021)

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia bảo vệ môi trường

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia bảo vệ môi trường

Mặt trận Ninh Thuận thăm, chúc mừng Ramưwan năm 2021

Mặt trận Ninh Thuận thăm, chúc mừng Ramưwan năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 05/4/2021 - 11/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 05/4/2021 - 11/4/2021)

TPHCM: Bàn giao công trình sửa chữa nhà tình thương cho 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn

TPHCM: Bàn giao công trình sửa chữa nhà tình thương cho 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 29/3/2021 - 04/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 29/3/2021 - 04/4/2021)

Tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát

Tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 22/03/2021 - 28/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 22/03/2021 - 28/03/2021)

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Đông Dương tổ chức vào năm 2023 tại Lào

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Đông Dương tổ chức vào năm 2023 tại Lào

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 15/03/2021 - 21/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 15/03/2021 - 21/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 08/3/2021 - 14/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 08/3/2021 - 14/3/2021)