LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 25/5/2020 - 31/5/2020)

Nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường

Chủ động thay đổi phương thức, tư duy, cách nghĩ, cách làm

MTTQ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức tương đồng của Nam Phi