LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 06/7/2020 - 12/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 06/7/2020 - 12/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 29/6/2020 - 05/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 29/6/2020 - 05/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 22/6/2020 - 28/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 22/6/2020 - 28/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 15/6/2020 - 21/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 15/6/2020 - 21/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 08/6/2020 - 14/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 08/6/2020 - 14/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 01/6/2020 - 07/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 01/6/2020 - 07/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 25/5/2020 - 31/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 25/5/2020 - 31/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 18/5/2020 - 24/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 18/5/2020 - 24/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 11/5/2020 - 17/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 11/5/2020 - 17/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 4/5/2020 - 10/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 4/5/2020 - 10/5/2020)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên chúc mừng Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên chúc mừng Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 27/4/2020 - 03/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 27/4/2020 - 03/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 20/4/2020 - 26/4/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 20/4/2020 - 26/4/2020)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên ký kết Quy chế phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên ký kết Quy chế phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, nhiệm kỳ 2019 - 2024

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 13/4/2020 - 19/4/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 13/4/2020 - 19/4/2020)