LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 24/01/2022 - 30/01/2022)

Đảm bảo khách quan, trung thực trong công bố chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức

Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Kiên Giang lần thứ X