LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 22/02/2021 - 28/02/2021)

Nêu cao tinh thần sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

HDBank ủng hộ 1,5 tỷ đồng tiếp sức người dân nơi tâm dịch Hải Dương

Bầu cử Quốc hội &HĐND: Người ứng cử đều có quyền lợi như nhau