LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 04/01/2021 - 10/01/2021)

Đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân vận động, tiếp nhận ủng hộ thiên tai, dịch bệnh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Giám sát để giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử