LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 01/6/2020 - 07/6/2020)

Chủ động thay đổi phương thức, tư duy, cách nghĩ, cách làm

MTTQ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức tương đồng của Nam Phi

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả việc Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới