Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 21/01/2020
Trích yếu

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 21/01/2020
Trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành :
Trích yếu

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 30/12/2019
Trích yếu

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 30/12/2019
Trích yếu

Biểu mẫu tổng hợp kết quả 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 30/12/2019
Trích yếu

Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 16/12/2019
Trích yếu

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 16/12/2019
Trích yếu

Hướng dẫn “Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 01/10/2019
Trích yếu

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 29/10/2019
Trích yếu

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2019, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 29/10/2019
Trích yếu

Công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo công tác Mặt trận năm 2019

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 29/10/2019
Trích yếu

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2019

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 27/09/2019
Trích yếu

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Loại văn bản : Đề cương
Ngày ban hành : 26/09/2019
Trích yếu

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Loại văn bản : Đề cương
Ngày ban hành : 26/09/2019
Trích yếu

Đề cương báo cáo nhanh kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019