Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 08/09/2021
Trích yếu

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021

Biểu mẫu tổng hợp Ngày Pháp luật năm 2021

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 20/08/2021
Trích yếu

Kế hoạch xây dựng 02 chuyên đề của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phục vụ Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 06/08/2021
Trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 05/07/2021
Trích yếu

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phụ lục phân công thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 05/07/2021
Trích yếu

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 10/06/2021
Trích yếu

Thông tri triệu tập Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 19/05/2021
Trích yếu

Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 25/05/2021
Trích yếu

Hướng dẫn giới thiệu nhân sự  bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 21/05/2021
Trích yếu

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 19/05/2021
Trích yếu

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới  5/6/2021 và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 18/05/2021
Trích yếu

Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021

Công văn gửi Các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021

Phụ lục báo cáo

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành :
Trích yếu

Hướng dẫn Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Loại văn bản : Đề cương
Ngày ban hành : 05/05/2021
Trích yếu

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN VIỆT MINH (19/5/1941 - 19/5/2021)

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 07/04/2021
Trích yếu

SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2021

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọnSách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 

Công văn gửi các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố về tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Công văn gửi các bộ giới thiệu cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng quốc tế  năm 2020 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 02/02/2021
Trích yếu

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở khu dân cư năm 2021