Đổi mới phương pháp thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Đổi mới phương pháp thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 14/9/2020 - 20/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 14/9/2020 - 20/9/2020)

Cần Thơ: Lan toả tinh thần, khí thế thi đua trên địa bàn dân cư

Cần Thơ: Lan toả tinh thần, khí thế thi đua trên địa bàn dân cư

Phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức thành viên trong thi hành Luật MTTQ Việt Nam

Phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức thành viên trong thi hành Luật MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp Thái Lan

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp Thái Lan

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc trong đồng bào Công giáo

Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc trong đồng bào Công giáo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 07/9/2020 - 12/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 07/9/2020 - 12/9/2020)

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, hội viên

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, hội viên

Có biện pháp và cách thức để doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ

Có biện pháp và cách thức để doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

75 năm vững vàng cùng “Lời thề Độc lập“

75 năm vững vàng cùng “Lời thề Độc lập“

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 31/8/2020 - 06/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 31/8/2020 - 06/9/2020)