Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới các gia đình gặp tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới các gia đình gặp tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Hà Giang

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Hà Giang

Nêu cao những nghĩa cử cao đẹp của lưu học sinh Việt Nam

Nêu cao những nghĩa cử cao đẹp của lưu học sinh Việt Nam

Phát triển kinh tế nhanh nhưng không đánh đổi môi trường

Phát triển kinh tế nhanh nhưng không đánh đổi môi trường

Bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân

Bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân

Giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp ở cơ sở

Giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp ở cơ sở

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 20/7/2020 - 26/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 20/7/2020 - 26/7/2020)

Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào

Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào

Chăm lo cho gia đình chính sách bằng những hành động thiết thực nhất

Chăm lo cho gia đình chính sách bằng những hành động thiết thực nhất

Tháng Bảy ân tình trên quê hương Hà Tĩnh

Tháng Bảy ân tình trên quê hương Hà Tĩnh

75 công trình, giải pháp tiêu biểu công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

75 công trình, giải pháp tiêu biểu công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong phát triển đất nước

Phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong phát triển đất nước

Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam

Chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam

Hơn 2.000 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Hơn 2.000 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19