Cẩm nang về đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt tuần qua đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, Cuốn sách thực sự là cẩm nang về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Quán triệt sách của Tổng Bí thư về ngoại giao và đại đoàn kết

Sẽ sắp xếp, sát nhập 50 huyện và hơn 1.200 xã

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/02/2024 - Rủi ro dụ dỗ, lôi kéo đầu tư tiền ảo