Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm

(Mặt trận) - Một khu dân cư tại tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên bị ngập úng. Dù trời đang nắng, nhưng ngoài ngõ, nước vẫn ngập đến tận đầu gối của người dân. Theo người dân tại đây chia sẻ, những con ngõ ở đây, cả năm chắc chỉ có mỗi mùa khô thì may ra mới đỡ ngập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tác phẩm mới: Có một mái đầu tóc bạc

Bác sĩ kể về ngày làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng