Vĩnh Phúc: Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Vĩnh Phúc: Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Phúc thi đua yêu nước

Đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Phúc thi đua yêu nước

Vĩnh Phúc: Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò của MTTQ và hệ thống chính trị trong việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh”

Vĩnh Phúc: Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò của MTTQ và hệ thống chính trị trong việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh”

Vĩnh Phúc: Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Vĩnh Phúc: Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

Vĩnh Phúc: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Vĩnh Phúc: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phụ nữ Vĩnh Phúc góp sức bảo vệ môi trường

Phụ nữ Vĩnh Phúc góp sức bảo vệ môi trường

Vĩnh Phúc: Hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Vĩnh Phúc: Hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc giao ban công tác Mặt trận quý III

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc giao ban công tác Mặt trận quý III

Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường từ cộng đồng dân cư

Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường từ cộng đồng dân cư

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Vĩnh Phúc: Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường biểu dương 150 cá nhân tiêu biểu khu dân cư năm 2022

Vĩnh Phúc: Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường biểu dương 150 cá nhân tiêu biểu khu dân cư năm 2022