Vĩnh Phúc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Vĩnh Phúc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Vĩnh Phúc: Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy

Vĩnh Phúc: Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy

Đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Phúc thi đua yêu nước

Đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Phúc thi đua yêu nước

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ khánh thành khu thiết chế văn hóa - thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ khánh thành khu thiết chế văn hóa - thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Sôi nổi ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Lão

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Sôi nổi ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Lão

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khảo sát việc thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị tại tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khảo sát việc thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị tại tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024

Vĩnh Phúc: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư công cộng đồng

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư công cộng đồng

Vĩnh Phúc: Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Vĩnh Phúc: Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/07/2023 - Kè chống sạt lở mới hoàn thành đã sạt lở

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/07/2023 - Kè chống sạt lở mới hoàn thành đã sạt lở

Vĩnh Phúc: Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo

Vĩnh Phúc: Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 09/08/2023 - Vướng mắc trong xử lý công trình sai phạm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 09/08/2023 - Vướng mắc trong xử lý công trình sai phạm

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà gia đình chính sách ở thành phố Phúc Yên

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà gia đình chính sách ở thành phố Phúc Yên

Vĩnh Phúc: Phát huy vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Vĩnh Phúc: Phát huy vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Vĩnh Phúc: Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Vĩnh Phúc: Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”