Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/06/2024 - Nhiều hộ bị thiếu ruộng sau dồn điền đổi thửa

(Mặt trận) - Việc dồn điền đổi thửa ở thôn Cao Lĩnh, xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội có những điểm chưa rõ ràng. Theo nguyên tắc, việc dồn điền đổi thửa phải đảm bảo việc trả đủ ruộng cho bà con, nhưng ở thôn này lại có trường hợp khi chia xong, hộ thì thiếu rất nhiều ruộng, hộ thì lại được chia thừa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tác phẩm mới: Có một mái đầu tóc bạc

Bác sĩ kể về ngày làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng