Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/03/2023 - Loại 88 hộ dân ra khỏi danh sách di dời vùng sạt lở

(Mặt trận) - Phản ánh của các hộ dân tại xã Thắng Cương, nay là thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang do bị đưa ra khỏi danh sách di dân vùng sạt lở. Theo phản ánh của người dân thì trong 4 tiêu chí di dân thì có một tiêu chí đã khiến nhiều người bị loại khi rà soát danh sách.

Thủ tướng chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/06/2023 - Đất quy hoạch bãi xe bị chiếm dụng làm ki-ốt

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/06/2023 - Lớp học chữ Chăm cho trẻ em làng Chăm