Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Hà Nội: Cử tri phường Quán Thánh đặt niềm tin vào những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội: Cử tri phường Quán Thánh đặt niềm tin vào những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng, hoạch định chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng, hoạch định chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Giới thiệu 4 người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV

Giới thiệu 4 người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV

Hơn 10 triệu suất quà gửi tới người nghèo và gia đình chính sách trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán

Hơn 10 triệu suất quà gửi tới người nghèo và gia đình chính sách trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX

Lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư

UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư

Giữ được những “thói đất, nết người” giữa dòng chảy của quá trình đô thị hóa

Giữ được những “thói đất, nết người” giữa dòng chảy của quá trình đô thị hóa