Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Đại hội đại biểu Hội Châm cứu Việt Nam lần thứ IX

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Đại hội đại biểu Hội Châm cứu Việt Nam lần thứ IX

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Khuyến khích, hỗ trợ đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Khuyến khích, hỗ trợ đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Những căn nhà, những phần quà đại đoàn kết gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam – Campuchia

Những căn nhà, những phần quà đại đoàn kết gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam – Campuchia

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bàn giải pháp sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân trong Luật Đất đai

Bàn giải pháp sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân trong Luật Đất đai

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

Thôn xóm đoàn kết, xã đoàn kết, huyện, tỉnh đoàn kết, cả nước một lòng thì nhất định khó khăn mấy cũng vượt qua, làm gì cũng thắng lợi

Thôn xóm đoàn kết, xã đoàn kết, huyện, tỉnh đoàn kết, cả nước một lòng thì nhất định khó khăn mấy cũng vượt qua, làm gì cũng thắng lợi

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba, Khóa IX mở rộng

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba, Khóa IX mở rộng

5 kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

5 kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam

Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Lào, Campuchia

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Lào, Campuchia

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến hội kiến, chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến hội kiến, chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào