Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo điều kiện để Đảng viên phát triển

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo điều kiện để Đảng viên phát triển

Xây dựng chi bộ vững mạnh, chuyên nghiệp trong công tác Đối ngoại và Kiều bào

Xây dựng chi bộ vững mạnh, chuyên nghiệp trong công tác Đối ngoại và Kiều bào

Xây dựng Chi bộ báo Người Công giáo Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Chi bộ báo Người Công giáo Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội chi bộ Ban Công tác phía Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội chi bộ Ban Công tác phía Nam

Xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ và ngày càng vững mạnh

Xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ và ngày càng vững mạnh

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Chủ động lựa chọn cán bộ có đạo đức, có năng lực phù hợp với vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ

Chủ động lựa chọn cán bộ có đạo đức, có năng lực phù hợp với vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật đoàn kết, chuyên sâu trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Xây dựng Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật đoàn kết, chuyên sâu trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Công tâm, Công bằng, Công khai trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ

Công tâm, Công bằng, Công khai trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội Chi bộ Tạp chí Mặt trận

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội Chi bộ Tạp chí Mặt trận

Phát huy tinh thần xung kích đi đầu của từng đảng viên trong triển khai nhiệm vụ

Phát huy tinh thần xung kích đi đầu của từng đảng viên trong triển khai nhiệm vụ

Đại hội Chi bộ Ban Đối ngoại Kiều bào nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ Ban Đối ngoại Kiều bào nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ Tạp chí Mặt trận nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ Tạp chí Mặt trận nhiệm kỳ 2017-2020

Hoạt động Công đoàn cần gắn với quyền lợi trực tiếp của mỗi đoàn viên

Hoạt động Công đoàn cần gắn với quyền lợi trực tiếp của mỗi đoàn viên