Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ để cùng “hướng về dân, lắng nghe dân để được lòng dân”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ để cùng “hướng về dân, lắng nghe dân để được lòng dân”

MTTQ các cấp tỉnh Sơn La tăng cường phối hợp trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ các cấp tỉnh Sơn La tăng cường phối hợp trong xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Phối hợp nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát

Phối hợp nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát

Phối hợp tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phối hợp tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

TP Hà Nội: Tăng cường phối hợp trong quá trình giám sát

TP Hà Nội: Tăng cường phối hợp trong quá trình giám sát

Tăng cường công tác phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam

Tăng cường công tác phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam

Trà Vinh: Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Trà Vinh: Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái triển khai Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2024

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái triển khai Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2024

15 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam

15 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam