Tăng cường công tác dân vận với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường công tác dân vận với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tướng: Đưa thị trường chứng khoán Việt Nam sớm lên thành thị trường mới nổi

Thủ tướng: Đưa thị trường chứng khoán Việt Nam sớm lên thành thị trường mới nổi

Phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức thành viên trong thi hành Luật MTTQ Việt Nam

Phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức thành viên trong thi hành Luật MTTQ Việt Nam

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam

Chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam

Mở ra hướng đi mới trong công tác sưu tầm Bảo tàng MTTQ Việt Nam

Mở ra hướng đi mới trong công tác sưu tầm Bảo tàng MTTQ Việt Nam

Truyền thông Đức: Việt Nam là thước đo của tất cả trong cuộc chiến chống COVID-19

Truyền thông Đức: Việt Nam là thước đo của tất cả trong cuộc chiến chống COVID-19

Khẳng định vị trí của hàng Việt trước những khó khăn của đại dịch

Khẳng định vị trí của hàng Việt trước những khó khăn của đại dịch

Đẩy mạnh hợp tác giao thương Việt Nam – Hàn Quốc sau dịch Covid-19

Đẩy mạnh hợp tác giao thương Việt Nam – Hàn Quốc sau dịch Covid-19

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Sàng Ma Sáo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Sàng Ma Sáo

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, tự cường”

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, tự cường”

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Kon Tum