Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thực tiễn và giải pháp nhằm phát huy vai trò của thôn, tổ dân phố trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết

Thực tiễn và giải pháp nhằm phát huy vai trò của thôn, tổ dân phố trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thăm, chúc Tết người dân huyện miền núi Hướng Hóa

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thăm, chúc Tết người dân huyện miền núi Hướng Hóa

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà Tết cho trẻ em và người yếu thế ở Quảng Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà Tết cho trẻ em và người yếu thế ở Quảng Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo năm 2023

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo năm 2023

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 của Hội đồng Tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 của Hội đồng Tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp đoàn đại biểu Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp đoàn đại biểu Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị triển khai hoạt động năm 2024 của Hội đồng Tư vấn về Kinh tế

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị triển khai hoạt động năm 2024 của Hội đồng Tư vấn về Kinh tế

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp Hội Thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp Hội Thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

Một số giải pháp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Một số giải pháp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới