Đảm bảo dân chủ, công khai trong công tác cứu trợ

Đảm bảo dân chủ, công khai trong công tác cứu trợ

Mặt trận cùng người dân vượt qua hoạn nạn

Mặt trận cùng người dân vượt qua hoạn nạn

Đổi mới phương pháp thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Đổi mới phương pháp thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Mặt trận đảm bảo kết nối tấm lòng của những nhà hảo tâm đến đúng địa chỉ

Mặt trận đảm bảo kết nối tấm lòng của những nhà hảo tâm đến đúng địa chỉ

Phát huy vai trò cầu nối, tạo sự đồng thuận đồng lòng trong nhân dân

Phát huy vai trò cầu nối, tạo sự đồng thuận đồng lòng trong nhân dân

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh: Trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Sa Pa phòng, chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh: Trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Sa Pa phòng, chống dịch Covid-19

Thêm nhiều nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Thêm nhiều nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm và tặng quà người có công tại Lào Cai

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm và tặng quà người có công tại Lào Cai

Nêu cao những nghĩa cử cao đẹp của lưu học sinh Việt Nam

Nêu cao những nghĩa cử cao đẹp của lưu học sinh Việt Nam

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, hội viên

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, hội viên

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sẻ chia cùng những người nơi tuyến đầu chống dịch

Sẻ chia cùng những người nơi tuyến đầu chống dịch

Thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ khi thực hiện cải cách hành chính

Thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ khi thực hiện cải cách hành chính

Phân phối hỗ trợ công bằng, chính xác, không để tạo dư luận xấu

Phân phối hỗ trợ công bằng, chính xác, không để tạo dư luận xấu