Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV

Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV: Quốc hội thông qua danh sách 44 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV: Quốc hội thông qua danh sách 44 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Nửa nhiệm kỳ với những kết quả quan trọng, khá toàn diện

Nửa nhiệm kỳ với những kết quả quan trọng, khá toàn diện

Thủ tướng: Tập trung cho các công trình trọng điểm mang tính 'xoay chuyển' tình thế, 'chuyển đổi' trạng thái

Thủ tướng: Tập trung cho các công trình trọng điểm mang tính 'xoay chuyển' tình thế, 'chuyển đổi' trạng thái

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6

Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6

Nhiều dấu ấn quan trọng tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Nhiều dấu ấn quan trọng tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh để đánh giá công bằng

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh để đánh giá công bằng

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX