Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2022 - 2023

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2022 - 2023

Chủ tịch nước: Không để những sai sót che mờ thành tựu to lớn của ngành ngoại giao

Chủ tịch nước: Không để những sai sót che mờ thành tựu to lớn của ngành ngoại giao

Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá

Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá theo đúng tiến độ, quy định

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá theo đúng tiến độ, quy định

Chủ tịch nước: Cơ hội tốt cho các nhà đầu tư APEC đến với Việt Nam

Chủ tịch nước: Cơ hội tốt cho các nhà đầu tư APEC đến với Việt Nam

Chủ tịch nước: Tích cực phát hiện, làm rõ sai phạm trong thực hiện chính sách với người có công

Chủ tịch nước: Tích cực phát hiện, làm rõ sai phạm trong thực hiện chính sách với người có công

Chủ tịch nước: Nhân rộng các tấm gương sáng cựu thanh niên xung phong

Chủ tịch nước: Nhân rộng các tấm gương sáng cựu thanh niên xung phong

Chủ tịch nước: Thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Chủ tịch nước: Thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Chủ tịch nước gặp mặt các cháu thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc nhân Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV

Chủ tịch nước gặp mặt các cháu thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc nhân Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman, Đại sứ Cộng hòa Séc chào từ biệt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman, Đại sứ Cộng hòa Séc chào từ biệt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ chào từ biệt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ chào từ biệt

Đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

Đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền