Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam: Người đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam: Người đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động

Phú Yên: Giám sát cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phú Yên: Giám sát cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Vĩnh Long: Quỹ 'Vì người nghèo' vận động 5 năm được trên 258 tỷ đồng

Vĩnh Long: Quỹ 'Vì người nghèo' vận động 5 năm được trên 258 tỷ đồng

Tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hiệu quả từ vận động họ đạo Cao Đài trong xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả từ vận động họ đạo Cao Đài trong xây dựng nông thôn mới

Làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động

Làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động

Trà Vinh: Vận động hơn 9,5 tỷ đồng ủng hộ Covid-19 và phòng chống hạn mặn

Trà Vinh: Vận động hơn 9,5 tỷ đồng ủng hộ Covid-19 và phòng chống hạn mặn

MTTQ huyện Vị Thủy (Hậu Giang): Vận động xây dựng 27 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

MTTQ huyện Vị Thủy (Hậu Giang): Vận động xây dựng 27 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

MTTQ huyện Nguyên Bình đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MTTQ huyện Nguyên Bình đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào thực tiễn cuộc sống

Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào thực tiễn cuộc sống

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hòa Bình: Phát huy vai trò trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hòa Bình: Phát huy vai trò trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Bình Phước: Vận động quỹ 'Vì người nghèo' hơn 2,6 tỷ đồng

Bình Phước: Vận động quỹ 'Vì người nghèo' hơn 2,6 tỷ đồng

Quỹ Vì người nghèo Sóc Trăng 6 tháng vận động trên 11,7 tỷ đồng

Quỹ Vì người nghèo Sóc Trăng 6 tháng vận động trên 11,7 tỷ đồng

Nhơn Trạch (Đồng Nai): Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nhơn Trạch (Đồng Nai): Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”