Tổng kết thực hiện Đề án Vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Tổng kết thực hiện Đề án Vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Tổng kết thực hiện Đề án Vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên: 9 tháng thần tốc xóa 5.000 căn nhà tạm, nhà dột nát

Tổng kết thực hiện Đề án Vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên: 9 tháng thần tốc xóa 5.000 căn nhà tạm, nhà dột nát

Quảng Ngãi: Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV

Quảng Ngãi: Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV

Tuyên Quang: Phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật

Tuyên Quang: Phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật

Quyết tâm hoàn thành hỗ trợ, xây dựng và bàn giao 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên trước ngày 3/2/2024

Quyết tâm hoàn thành hỗ trợ, xây dựng và bàn giao 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên trước ngày 3/2/2024

Hoàn thành phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong quý I/2024

Hoàn thành phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong quý I/2024

Thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường ở huyện Lương Tài

Thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường ở huyện Lương Tài

Phản biện dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn Bắc Giang

Phản biện dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn Bắc Giang

Bình Thuận: Phản biện dự thảo ‘Đề án phát triển ngành y tế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030’

Bình Thuận: Phản biện dự thảo ‘Đề án phát triển ngành y tế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030’

Hải Dương: Triển khai Đề án 01/138 tại 9 xã, phường, thị trấn

Hải Dương: Triển khai Đề án 01/138 tại 9 xã, phường, thị trấn

Nội dung Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Nội dung Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Đồng hành cùng Mặt trận để hiện thực hoá mục tiêu 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Đồng hành cùng Mặt trận để hiện thực hoá mục tiêu 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội về dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội về dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ: Quyết liệt triển khai để hiện thực hoá mục tiêu xoá nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ: Quyết liệt triển khai để hiện thực hoá mục tiêu xoá nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên