Bạc Liêu: Đảm bảo tính đại diện cho các dân tộc trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Bạc Liêu: Đảm bảo tính đại diện cho các dân tộc trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ðảm bảo các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công

Ðảm bảo các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công

Bình Thuận: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo cuộc bầu cử dân chủ

Bình Thuận: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo cuộc bầu cử dân chủ

Bình Thuận: Công việc chuẩn bị cho bầu cử được thực hiện khẩn trương, đảm bảo đúng quy định

Bình Thuận: Công việc chuẩn bị cho bầu cử được thực hiện khẩn trương, đảm bảo đúng quy định

An Giang: Khẩn trương thực hiện các khâu chuẩn bị cho quá trình bầu cử

An Giang: Khẩn trương thực hiện các khâu chuẩn bị cho quá trình bầu cử

Đồng bào công giáo Hà Tĩnh hướng về ngày hội bầu cử

Đồng bào công giáo Hà Tĩnh hướng về ngày hội bầu cử

Lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân

Lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân

Hải Dương: Thống nhất thông qua danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hải Dương: Thống nhất thông qua danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội: Thống nhất danh sách 36 người ứng cử ĐBQH

Hà Nội: Thống nhất danh sách 36 người ứng cử ĐBQH

Quảng Bình: 2 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quảng Bình: 2 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thái Nguyên: 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Thái Nguyên: 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Bắc Ninh: Thống nhất cho 3 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bắc Ninh: Thống nhất cho 3 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đắk Nông: 3 ứng viên xin rút ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

Đắk Nông: 3 ứng viên xin rút ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

Quảng Nam: Thông qua danh sách 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Quảng Nam: Thông qua danh sách 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Vĩnh Phúc: Đồng ý cho 2 người có đơn xin rút không tham gia ứng cử ĐBQH

Vĩnh Phúc: Đồng ý cho 2 người có đơn xin rút không tham gia ứng cử ĐBQH