Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Chợ Lầu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Chợ Lầu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Khánh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Hà Nội: Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Khánh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ninh Bình: Thành phố Ninh Bình tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Ninh Bình: Thành phố Ninh Bình tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Lào Cai: Khánh thành và bàn giao công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh tại xã Nậm Lúc

Lào Cai: Khánh thành và bàn giao công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh tại xã Nậm Lúc

An Giang: Triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

An Giang: Triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029

MTTQ các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

MTTQ các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Kon Tum: Kiểm tra Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kon Tum: Kiểm tra Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quảng Ngãi: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Quảng Ngãi: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

Vị trí, vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư qua các kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam

Vị trí, vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư qua các kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trà Vinh: Triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029